การตั้งค่าอีเมล์ในมือถือ
5 ม.ค. 59

การเช็ค email
ลูกค้าที่ใช้บริการ hosting กับเรา สามารถเช็ค email ได้ 3 วิํธี คือ
1. เช็คผ่านหน้าเว็บได้ที่ www.yourdomain.com/webmail
2. เช็คด้วยโปรแกรม Outlook
3. เช็คเมล์ผ่านมือถือ

ในการเช็ค email ทั้ง 3 วิธี ให้กรอกค่าดังนี้
username : youremail@yourdomain.com
password : ******
ระบบ email : IMAP

incoming mail : mail.yourdomain.com
ชนิดระบบป้องกัน : SSL
incoming port : 993

outgoing mail : mail.yourdomain.com
ชนิดระบบป้องกัน : SSL
outgoing port : 465


ข้อควรรู้
1. การลบ email ใน Outlook, มือถือ, หรือ webmail จะมีผลเหมือนกัน
เช่น คุณลบอีเมล์ในมือถือไป 10 ฉบับ เมื่อคุณเปิดดูผ่าน webmail
อีเมล์ทั้ง 10 ฉบับจะหายไปด้วย เพราะคุณได้สั่งลบผ่านมือถือไปแล้ว

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
1. เปิดเว็บไปที่ www.yourdomain.com/webmail
2. login แล้วคลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อควรระวัง
1. อย่าใช้รหัสผ่านเดาง่าย เนื่องจาก ในอินเตอร์เน็ตมักมีผู้ร้าย คอยเดารหัสผ่านอีเมล์
เมื่อเดารหัสผ่านสำเร็จ เขาจะใช้อีเมล์ของคุณส่ง spam ไปที่ hotmail, gmail
หลังจากนั้น hotmail, gmail จะ block เซิฟเวอร์ของเรา ทำให้เราส่งอีเมล์หา hotmail, gmail ไม่ได้
2. พื้นที่เก็บอีเมล์มีจำกัด หากเก็บอีเมล์ไว้จำนวนมากจนเต็มพื้นที่ จะรับอีเมล์ใหม่ไม่ได้
ควรลบอีเมล์ขยะ และลบอีเมล์ในถังขยะด้วย เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างสำหรับรับอีเมล์ใหม่
3. หากกรอกรหัสผ่านอีเมล์ผิด 5 ครั้ง เซิฟเวอร์จะ block คุณไม่ให้เข้าดูเว็บไซท์
หากถูก block แนะนำให้ปิดเปิด router เพื่อให้ได้ ip address ใหม่
 

ความแตกต่างของ POP3 และ IMAP
POP3 จะดูดอีเมล์จาก server มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์(หรือมือถือ) แล้วลบอีเมล์ออกจาก server ด้วย
ข้อดี : บน server จะมีแต่อีเมล์ใหม่ ส่วนอีเมล์เก่าจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้ใช้พื้นที่บน server น้อย
ข้อเสีย : ถ้าคอมพิวเตอร์หาย ติดไวรัส หรือลง Windows ใหม่ อีเมล์ที่เก็บไว้ในคอมพ์จะหายหมด

IMAP อีเมล์จะเก็บอยู่บน server เสมอ โดยไม่ลบอีเมล์ออกจาก server จนกว่าคุณจะสั่งลบผ่าน Outlook (หรือมือถือ)
ข้อดี : อีเมล์เก็บบน server แม้เราจะมือถือหาย คอมพ์หาย ลง windows ใหม่ อีเมล์จะยังอยู่บน server เสมอ
ข้อเสีย : อีเมล์ทั้งหมดถูกเก็บบน server ดังนั้น การใช้พื้นที่เก็บอีเมล์บน server จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

หมายเหตุ
หากคุณใช้อีเมล์ใน Outlook หรือ มือถือ โดยตั้งค่าเป็น POP3 อยู่แล้ว
อย่าเปลี่ยนเป็น IMAP ไม่อย่างนั้น อีเมล์ที่คุณเก็บไว้จะหายหมด
หากใช้ POP3 อยู่แล้ว ก็ให้ใช้ POP3 ต่อไป
กลับสู่หน้าหลัก