แก้ปัญหาส่งเมล์ไป hotmail แล้วถูกมองว่าเป็น Junk
13 มี.ค. 63

Hotmail จะมีระบบกรอง spam ที่เข้มงวด
1. domain ที่ส่ง spam ไปหา hotmail บ่อยๆ อีเมล์จะถูกลบทันที โดยจะไม่ปรากฏใน inbox และ junk mail
2. domain ที่ไม่เคยส่ง spam ไป hotmail อีเมล์ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่ junk mail
3. หากผู้ใช้ hotmail ตั้งค่าใน junk filter ว่า domain ไหนเป็น safe domain
อีเมล์ที่ส่งจาก domain นั้น จะเข้าไปอยู่ใน inbox

เพื่อแก้ปัญหาอีเมล์เข้าไปอยู่ใน junk ให้บอกผู้รับอีเมล์ของเรา ให้เข้าเว็บ hotmail.com แล้วกดตามรูปนี้


กลับสู่หน้าหลัก